مجله پرستاری و مامایی جامع نگر- Call for Papers
review_guidline

حذف تصاویر و رنگ‌ها

This Journal confirmed by Commission of journals Scientific and Research in the medical with rank of Scientific and Research in 2012.

نشانی مطلب در وبگاه مجله پرستاری و مامایی جامع نگر:
http://hnmj.gums.ac.ir/find.php?item=1.20.29.fa
برگشت به اصل مطلب