راهنمای نویسندگان

 | Post date: 2013/11/17 | 

راهنمای نویسندگان

مجله پرستاری و مامایی جامع نگر متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان است که با هدف ارتقاء سطح دانش پرستاری، مامایی و بهداشت به ارائه اطلاعات لازم و مفید در مورد یافته های تحقیقاتی در زمینه مراقبت های پرستاری و مامایی پرداخته و به صورت فصلنامه ( هر سه ماه  یکبار) منتشر می گردد. این فصلنامه به انتشار مقالات تحقیقاتی، گزارش موردی، کار گروهی و مروری تاکید داشته و در هر شماره خود حداکثر یک مقاله مروری و از هر فرد  به عنوان نویسنده اول یا مسئول فقط یک مقاله  چاپ خواهد نمود.

آماده سازی دست نوشته ها:

1. مقاله ها به صورت تایپ شده در اندازه کاغذ A4 و با حاشیه cm  5/2 از هر سمت با قلم  فارسی B nazanin سایز 13و قلم ‌انگلیسی            Times New Roman سایز 12 در نرم‌ افزار   Word 2007 با پسوند doc.  برای مجله ارسال شوند.

2. آئین نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت گردد.

3. کاربرد اختصارات شناخته شده در متن، جداول و غیره پس از ارائه شکل کامل همراه مخفف در داخل پرانتز در اولین مورد استفاده مجاز می باشد.

4. نام نویسنده/ نویسندگان زیر عنوان مقاله نوشته شود. نویسنده مسئول در صفحه اول مقاله مشخص شده و  رتبه علمی، محل اشتغال ،کد پستی، تلفن، نمابر و آدرس الکترونیک او نیز درج گردد.

اجزای دست نوشته ها:

همه دست نوشته ها باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند. چکیده های فارسی و انگلیسی باید در محدوده 200 تا 250 کلمه نوشته شده و به‌طور کامل با هم مطابقت داشته باشند و دارای حداقل 3 واژه اصلی انتخاب شده از Mesh باشند. انواع دستنوشته  به ترتیب زیر مرتب گردند:

1. مقالات تحقیقی: شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، مقدمه، روش کار، نتایج، بحث و نتیجه گیری تشکر و قدردانی باشند. 

  • عنوان این مقالات مختصر و حداکثر حاوی 15 کلمه باشد. چکیده ها نیز با ساختاری مشخص شامل  مقدمه، هدف، روش کار، نتایج، نتیجه گیری و کلید واژه ها (براساس مش) تنظیم شده باشند.
  • جداول، نمودارها (حداکثر 4 مورد) و عکسها در بخش نتایج،  با شماره و عنوان کامل و رسا به ترتیب ارایه در متن استفاده شوند. عنوان جداول در قسمت بالای آن و عناوین شکلها و نمودارها در پایین آن‌ها نوشته شود. از آوردن جدول‌هایی که اطلاعات آنها در متن به طور کامل آمده است، خودداری شود.
  • در مقاله های منتج شده از پایان نامه، نام دانشجو، رشته تحصیلی و نام دانشگاه و در مقالات حاصل از طرح های تحقیقاتی شماره مصوب و سازمان تصویب‌کننده در بخش تشکر و قدردانی معرفی گردند.

2. مقالات مروری: باید حاوی عنوان، چکیده، مقدمه و تاریخچه‌ای از موضوع، هدف از انجام مطالعه، مطالب علمی و مطالعات انجام شده مربوط به موضوع، تجزیه و تحلیل و بحث درباره پژوهش‌های ارایه شده نتیجه‌گیری و پیشنهادات پژوهشهای آتی بوده و با استفاده از حداقل 20 منبع قابل قبول علمی تهیه شده باشند. مقالات مروری صرفاً از نویسندگانی که تسلط کافی بر موضوع دارند پذیرفته خواهدشد.

3. مقالات گزارش موردی: این مقالات باید دارای عنوان‏، چکیده فارسی و انگلیسی، گزارش مورد، بحث و منابع باشند.

4. مقالات کار گروهی(Team Work): این نوع از مقالات نیز باید دارای عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، مقدمه، روش کار، نتایج، بحث و
نتیجه گیری باشند. 

نحوه ارسال دست نوشته ها:

1. همه مقاله ها باید به صورت الکترونیکی از طریق پرتال نشریات دانشگاه علوم پزشکی گیلان به آدرس hnmj.gums.ac.ir ارسال گردند. دریافت اطلاعات بیشتر یا پاسخ دهی به سوالات از طریق پست الکترونیک مجله به آدرس nursjournal@gums.ac.ir و  holisticnmj@gmail.com امکان پذیر خواهد بود.

2. پژوهشهای تجربی باید دارای نامه ای دال بر کسب رضایت نامه آگاهانه و تائیدیه کمیته اخلاقی محل باشند. در مورد محققانی که به کمیته اخلاقی رسمی دسترسی ندارند، اصول مشخص شده در بیانیه هلسینکی باید رعایت گردد. رضایتنامه آگاهانه کتبی باید از هر فرد شرکت کننده در مطالعه اخذ گردد. همچنین برای مطالعات کارآزمایی بالینی لازم است شماره ثبت مطالعه در مرکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی ایران (IRCT) ارایه شود.

3. نویسندگان باید دو فایل از مقاله (با و بدون نام و مشخصات) و اسکن تعهد نامه تکمیل و امضاء شده را از طریق پرتال ارسال نمایند. نویسندگان متعهد گردند که تا گرفتن پاسخ نهایی از این مجله، مقاله را برای مجله ای دیگر ارسال نخواهد نمود. فایل تعهدنامه در پرتال نشریات نشریات دانشگاه علوم پزشکی گیلان به آدرس hnmj.gums.ac.ir موجود می باشد.

4. فاصله زمانی انجام مطالعه تا ارسال مقاله نبایستی بیش از 5 سال باشد.

5. نویسندگان باید هرگونه منابع تامین اعتبار را ذکر نموده و تضادهای بالقوه منافع از جمله دریافت وجه، پاداش و یا مشارکت سازمانهایی که ممکن است از انتشار مقاله سود یا ضرر ببیند را بیان نمایند. ذکر موارد فوق سبب رد شدن خود بخود مقاله نشده و صرفاً جهت اطلاع می باشد.

6. مسئولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده‌ی نویسند‌گان مقاله بوده و حقوق معنوی مقالات نیز برای آنها محفوظ می باشد.

7. تمام مقالات چاپ شده در سایت اینترنتی مجله در دسترس بوده و چاپ مطالب مندرج به شرط ذکر منبع بلامانع می باشد.

8. هیأت تحریریه مجله در رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقاله آزاد است.

9. مقاله‌های دریافتی و ملحقات آن بازگشت داده نمی‌شود.

10. طول مدت انتظار پذیرش مقاله برای دانشجویان یک ماه و برای غیر دانشجویان حداکثر چهار ماه می باشد.

منابع

منابع در این مجله بر اساس شیوه ونکور و مطابق نمونه هایی که در ذیل می آید تنظیم گردد. در صورتیکه تعداد نویسندگان بیش از شش نفر باشد پس از نام نفر ششم از عبارت  et al استفاده شود. عنوان مجلات نیز به اختصار نوشته شود.

الف- منابع فارسی

منابع فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه و با چارچوب منابع انگلیسی نوشته شوند و در پایان آن کلمه  Persian ذکر گردد.

ب- منابع انگلیسی:

1. مجله:

Oaken B. Kishigama S.Zajdel D. Bourdette D. Carlsen J. Haas M. et al. Randomized Controlled trial of yoga and exercise in multiple sclerosis. J Neurol .2004; 62(11):54-62.

2. مجله اینترنتی:

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle

3. کتاب:

Ganong WF. Review of medical physiology .16th ed. Norwalk :Appleton&Lange ;1993. p. 469-493.

4. فصلی از کتاب:

Wilace JF. Disorders Caused by Venom. Bites and Stings. IN: Wilson JD. Braunwald E. Issel bucher KJ. Harison’s Principles of Internal Medicine. 12th ed. New york :McGraw- Hill Inc; 1991. P. 2187-2194.

5. پایان نامه:

Akbari N. Relationship between positioning and bleeding after angiography. [MSc Thesis]. Rasht: Shahid Beheshti Faculty of Nursing and Midwifery، Guilan University of Medical Science; 2010.p.32-34.

6. مطالب کنفرانس:

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.

7. وب سایت:

Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/

چک لیست نهائی:

برای اطمینان از اینکه در مقاله شما تمام معیارهای لازم رعایت شده است، لطفاً از چک لیست زیر استفاده کنید:

1. صفحه عنوان حاوی عنوان، نام نویسنده/ نویسندگان همکار، رتبه علمی، محل کار، آدرسهای ایمیل، شماره تلفن، موبایل و فاکس آنان است.

2. چکیده فارسی در قالب سازمان یافته (مقدمه، هدف، روش کار، نتایج، بحث و نتیجه گیری و واژگان کلیدی) با حداکثر 250 کلمه است.

3. چکیده انگلیسی در قالب سازمان یافته (Address Key word, Conclusion, Results, Methods, Objective, Introduction,) با حداکثر 250 کلمه است.

4. متن مقاله در بخش های مقدمه، روش کار، نتایج، بحث و نتیجه گیری و تشکر و قدردانی از مرکز پشتیبانی تحقیق مذکور تقسیم شده است.

5. در صورتی که مقاله حاصل از پایان نامه یا طرح پژوهشی است منبع تامین کننده اعتبار مالی آن را در صفحه عنوان آورده شده است.

6. منبع مالی و تضادهای منافع، ملاحظات اخلاقی را به طور واضح توضیح داده شده است.

7. جداول، نمودارها (حداقل 2 و حداکثر 4 عدد) با تعداد و شماره های ذکر شده در متن مطابقت دارد.

8. منابع، طبق راهنمائیهای بخش منابع نوشته شده است.

9. تعداد منابع ذکر شده با منابع استفاده شده در متن مطابقت دارد.

10. فرم نامه ی همراه با مقاله (Cover Letter) توسط نویسنده مسئول امضا شده است.

11. نامه ای به امضای تمام نویسندگان مقاله شامل ترتیب اسامی نویسندگان و رضایت آنان  برای ارسال مقاله و درج آن ضمیمه  شده است.

12. مقاله پیوست در مجلات داخلی کشور پذیرفته  یا به چاپ نرسیده و همزمان نیز به مجله دیگری ارسال نگردیده است.

13. یک کپی از این چک لیست پس از پرکردن با مقاله ارسال شده است.

14. سهم نویسندگان در هر مقاله باید در یک پاراگراف در انتهای مقاله آورده شود.

15. منابع باید با استفاده از نرم افزار Endnote تنظیم گردد.

16. حداکثر کلمات مطالعات مروری بین 4500 – 4000 کلمه تنظیم گردد.

17. حداکثر کلمات مطالعات تحقیقی اصیل بین 3500 – 3000 کلمه تنظیم گردد.

18. حداکثر کلمات مطالعات کیفی بین 5000 – 4500 کلمه تنظیم گردد.


View: 7489 Time(s)   |   Print: 831 Time(s)   |   Email: 33 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2017 All Rights Reserved | Journal of Holistic Nursing And Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb