درباره نشریه

مجله پرستاری و مامایی جامع نگر متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ابتدا با نام فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی گیلان از سال 1371 با مدیر مسئولی سرکار خانم زهرا یزدان دوست و سردبیری خانم دکتر صدیقه پاک سرشت شروع به کار نمود. بعد از چند سالی مدیر مسئول مجله سرکار خانم سیده نوشاز میرحق جو گردید که تا کنون در این سمت مشغول به فعالیت می باشند. این مجله پس از تغییر نام به پرستاری و مامایی جامع نگر مجوز علمی - پژوهشی خود را از کمیسیون نشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران دریافت نمود.

در حال حاضر این مجله در پایگاه های زیر نمایه می گردد.

1)پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

2)پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)

3)بانک اطلاعات نشریات کشور(magiran)


View: 8354 Time(s)   |   Print: 560 Time(s)   |   Email: 35 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2017 All Rights Reserved | Journal of Holistic Nursing And Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb